ĐẶT LỊCH TRẢI NGHIỆM 2023

  Bạn chọn trải nghiệm dịch vụ nào?

  Bạn biết đến Thiên Phúc Đường từ đâu?

  Điều kiện sử dụng

  – Thẻ Trải nghiệm hợp lệ là thẻ có dấu MỘC chứng nhận của Phòng khám Thiên Phúc Đường;
  – Thẻ có giá trị sử dụng 01 lần cho 01 người/lượt ;
  – Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ;
  – Thẻ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc các dịch vụ khác;
  – Thẻ phải còn nguyên vẹn, không được tẩy xóa, rách hay hư hỏng;
  – Thẻ có thể cho, tặng, chuyển nhượng;
  – Chỉ áp dụng đối với khách hàng mới;